Ka Ho‘oilina/The Legacy, vol. 2 (2003)

ARTICLES

No ka Mahi‘ai ‘Ana, Māhele 3, p. 2
(Agricultural Lore, Part 3)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Ke Kumukānāwai o ka Makahiki 1864, p. 16
(The 1864 Constitution)
Jason Kāpena Achiu, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā Mea Ho‘ololi Hou o ka MH 1868 i ke Kumukānāwai o ka MH 1864, p. 52
(1868 Amendment to the Constitution of 1864)
Jason Kāpena Achiu, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā Mea Ho‘ololi Hou o ka MH 1874 i ke Kumukānāwai o ka MH 1864, p. 54
(1874 Amendments to the Constitution of 1864)
Jason Kāpena Achiu, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā Mea Ho‘ololi Hou o ka MH 1882 i ke Kumukānāwai o ka MH 1864, p. 58
(1882 Amendment to the Constitution of 1864)
Jason Kāpena Achiu, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1834, Māhele 3, p. 60
(The 1834 Newspapers, Part 3)
Kapulani Antonio lāua ‘o (and) Lōkahi Antonio, Nā laekahi ‘ōlelo (senior language specialists)

Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 3, p. 92
(The 1892 Newspapers, Part 3)
Lalepa Koga, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

Ka Puke Haumāna ‘o ‘Anatomia, Māhele 3, p. 122
(Students’ Materials, Anatomy, Part 3)
Kaliko Trapp, Laekahi ‘ōlelo (senior language specialist)

He Moena Pāwehe Kūikawā, p. 150
(A Specially-Designed Mat)
Kiele Akana-Gooch, Laekahi ‘ōlelo (language specialist)

Nā ‘Ōlelo Ho‘omaika‘i, p. 175
(Acknowledgments)

FRONT MATTER

Ka ‘Ōlelo Mua na ka Luna Ho‘oponopono, p. iii
(Editor’s Introduction)

Kuhia Puke Kūmole, p. v
(Bibliographic Sources)

Ka Papa Kaha, p. vi
(Table of Marks)